Medlemsbladet Sir Williams

Styret har i alle år bestrebet seg på å lage et så godt medlemsblad som overhode mulig. Vi mener at et godt blad er svært viktig for en landsdekkende merkeklubb som vår. Eksempler på innhold er:

  • Informasjon om møter og treff i klubbens regi
  • Mekketips
  • Artikler om de enkelte bilmerker og modeller
  • Medlemmenes egne biler
  • Kjøp- og salgannonser hører selvsagt med i hvert nummer. Vi utveksler kjøp- og salgannonser med våre søsterklubber i Sverige og Danmark.
Etter som årene har gått er medlemsbladet vårt blitt en tiltalende trykksak i A4-format og 28 sider, de fleste i farger.
Bladet “Sir Williams” kommer ut tre ganger i året. Se eksempel på bladet ved og klikke her  eller på bildet.
Redaksjonen er alltid på jakt etter godt stoff. Så om du skulle sitte inne med en god historie, et godt mekketips eller et godt foto som du mener kan passe inn i bladet, er det fint om du sender det til redaktør Geir Aspheim eller redaksjonsmedarbeider Bjørn Gudem. Adressene er:
Geir Aspheim                                                            Bjørn Gudem
Almveien 3                                                                Strandvegen 16
3520 JEVNAKER                                                       2316 HAMAR
Email: geirha@online.no                                          Email: b-gudem@online.no

©2020 Rootes Car Club Norway

Translate site »

Log in with your credentials

Forgot your details?