VÅRMØTET 2017

Årets første samling av Rootesbiler, Vårmøtet var i år lagt til Nes kommune i Akershus. Vi besøkte Torbjørn Nilsens store og interessante bilsamling og avsluttet med lunsj hos Tor Vidar Frydenlund på Algarheim i Lenas Gårdsbutikk.
Her var det også satt av tid til å bese bilparken hans som bl.a. besto av en meget urestaurert og sjelden Mack. Det deltok 32 personer i 14 biler hvorav ti Rootesbiler. Tilbakemeldingene fra deltakere var veldig positiv og det er jo hyggelig.

©2020 Rootes Car Club Norway

Translate site »

Log in with your credentials

Forgot your details?